Assistentin arkea: Miten EU ja sen assistentit taipuivat työn muutokseen?


Europarlamentaarikon avustaja Essi Kiiski kaipaa EU:n kansainvälistä työyhteisöä etätyöpäätteensä ääreltä, mutta uskoo myös, että monipuoliset työskentelytavat ovat tulleet jäädäkseen.


Tämä kirjoitus on jatkoa koronakevään kokemuksiini EU:n parlamentin assistenttitöistä digiloikan murroksessa. Tällä kertaa näkökulma laajenee europarlamentaarikon avustaja Essi Kiisken ja media- ja viestintäavustaja Taina Mertalon haastattelun myötä.

Oman kokemukseni mukaan parlamentin työtavat ovat olleet aika byrokraattisia ja osittain kuin jäänteitä jonkun reliikin käyttöoppaasta. Nyt kuitenkin vanha dinosaurus, itse EU, on luonut nahkaansa uudelleen, mikä näkyy myös haastattelemieni assistenttien työssä. Pakko lienee paras opettaja, ja EU tunnetusti kehittyy vasta kriisien kautta. Toivon, että tämän kirjoituksen myötä esiin tuotavat Tainan ja Essin kokemukset inspiroivat meitä edelleen oppimaan lisää ja hyvät käytännöt saavat jatkoa myös tulevaisuudessa. 

Työmatkat pois ja lisää töitä

Parlamentissa tehdään pitkiä työpäiviä ja kotona työskentely on tuonut luonnollisesti lisätehoa työmatkojen jäädessä pois. Etätyöt ovat kuitenkin mutkistaneet siinä määrin työntekoa, että päivät ovat edelleen pitkiä ja tehtävää on tullut lisää. Paljon on silti myös hyvää, onneksi näin. Essin mukaan etäyhteyden käyttö on ollut kohtalaisen helppoa. Parlamentti on tarjonnut kiitettävästi ohjeistusta ja apua eri sovellusten käyttöön ja asentamiseen. Järjestelmät ovat toimineet kohtuudella ottaen huomioon sen valtavan digitaalisen harppauksen, jonka parlamentti on toiminnoissaan äärimmäisen lyhyessä ajassa tehnyt. Yksi merkittävästi työtä helpottanut työkalu on ollut sovellus Jabber, joka yhdistää toimiston puhelimen omalle tietokoneelle. Sen avulla sisäisten puheluiden soittaminen on hoitunut kätevästi läppärillä. 

Avustajat saivat parlamentin tilauksesta käyttöön hybriditietokoneet, jotka nopeammilla etäyhteyksillä ovat sujuvoittaneet työntekoa huomattavasti. Tainan mukaan sen avulla pääsee suoraan kirjautumaan työdeskille ja parlamentin sisäiseen verkkoon. Kokoukset pidetään toistaiseksi etänä Webexin tai Zoomin välityksellä. Taina osallistui kolmen viikon intensiivikielikurssille elokuussa, joka normaalisti pidetään luokkahuoneessa. Nyt kurssi oli siirretty kokonaan nettiin.

Haasteista huolimatta - jatkoon kiitos

Molemmille haastateltavista oli koitunut hieman hankaluuksia tiukoista turvallisuusvaatimuksista. Käytännössä jotkut kokousalustat eivät toimi parlamentin laitteilla ja näin ollen käytössä on ollut jopa kolme eri laitetta samaan aikaan. Suurimmat epävarmuustekijät ovat liittyneet etäkokousalustoihin. Ongelmat vaihtelevat liittymislinkkien toimivuudesta osallistujien omien yhteyksien tasoon ja äänen pätkimisestä kuvan näkyvyyteen.

Pienistä kommelluksista huolimatta Essi uskoo, että joustava osallistuminen kokouksiin on tullut jäädäkseen. Fyysinen läsnäolo ei enää ole välttämättömyys osallistumiselle, ja työtavat tulevat varmasti pysyvästi monipuolistumaan. Taina ei ollut tehnyt päivääkään etätöitä ennen epidemiaa ja tällä hetkellä näyttää siltä, että osittainen etätyö jatkuu vielä pitkään ja jää todennäköisesti ainakin osittain pysyväksi.

Myös etäkokoukset ovat olleet uusi tuttavuus. Taina nostaa esiin yhdistysten kokoukset, joihin on positiivisena yllätyksenä saanut helpommin puhujia mukaan, kun kokoontumiset ovat olleet hybriditilaisuuksia. Myös muualla asuvat jäsenet ovat voineet osallistua.

Taina toivoo, että osittainen etätyö jatkuisi ja osa kokouksista voitaisiin järjestää etäyhteyksien avulla tai hybridimuodossa myös tulevaisuudessa. Essi puolestaan pitää tärkeänä sitä, että tilanteen jatkuessa huomioitaisiin myös korona-ajan lisääntynyt työmäärä ja ergonomiset rajoitteet. Molemmilla on ikävä työyhteisöä, ja halu palata takaisin normaaliin arkeen on suuri, vaikka etätyörutiinit ovatkin löytyneet.

Koronapilven hopeareuna

Oli miten oli, kulunut vuosi jää historiaan sekä hyvässä että pahassa. Koronasta haluamme tietenkin toipua takaisin jaloillemme niin pian kuin se vain suinkin on mahdollista. Yleisesti toivoisimme varmaan kaikki, ettemme olisi koskaan joutuneet tähänkään syöveriin, mutta tälläkin pilvellä on hopeareunansa. Ehkä jättimäinen muutos parlamentin digikäytänteissä olisi jäänyt vain haaveeksi ilman karmivaa arkitodellisuutta. Sitä ei voi tietää, mutta joka tapauksesssa takamatkalta juostiin kiinni ja todennäköisesti kertaheitolla ohi monen jäsenvaltion kansallisen parlamentin. Nyt europarlamentaarikot äänestävät etäyhteyksin, kun muualla edustajat istuvat maskit päällä istuntosaleissa. 

EU ei ole jossain tuolla kaukana Manner-Euroopassa, se on ihan tässä ja nyt. Voimme osallistua kokouksiin saapuen 27:sta eri maasta yhteiseen tilaan vaikka jo huomenna. Katja Wesander, Solinagroup, avustajapalvelutToimistoSissit on sihteerien ja assistenttien ammatillisen tiedon ja kokemuksien jakamisen verkosto – jotta meidän jokaisen ei tarvitsisi keksiä pyörää uudelleen! Liity seuraan ilman jäsenmaksua osoitteessa www.toimistosissit.fi 

Kommentit