Assistentin etätyö on uusi normaali
Digimaailma teki meistä tasa-arvoisia. Myös assistentit määrättiin monissa organisaatioissa kokoaikaiseen etätyöhön Korona-pandemian alkaessa. Ja kuinka ollakaan, se minkä ei pitänyt olla mahdollista, olikin mahdollista: assistenttityö on ollut tehokasta myös etätyössä.

Assistentteja ei tulisi pakottaa toimistolle

Syksyllä 2021 organisaatiot laativat etätyöohjeensa uusiksi. Onko assistentti jälleen se, jonka pitää perustella etätyöhön jäämistään? Mikä toimii paremmin, jos assistentti on koko ajan toimistolla?

Koska etätyön edut on laajasti todettu joustaviksi ja työntekijöitä eri elämäntilanteissa tukeviksi, ei entiseen ole paluuta. Myös assistenteilla on jo yli puolentoistavuoden näyttö siitä, että palvelut voidaan hoitaa kotikonttorilta käsin. Tässä voisimme assistentit olla yhteisrintamassa puolustamassa kollegoja, etteivät vanhat käytännöt meidän kohdallamme palaa.

Tarvitaan uusia toimenpiteitä työyhteisön eritytymisen ehkäisemiseksi

Mutta toisaalta on hyvä luoda tapoja ja käytäntöjä, jossa toimistolla käydessä tapaa omia kollegoja, esimiehiä ja muita omassa työssä tarpeellisia sidosryhmiä. Vaikka digitaalinen maailma mahdollistaa paljon, on tärkeää pitää huolta siitä, ettei jää yksin ja saa tukea muilta. Toimistossakin voi kokea yksinäisyyttä ja irrallisuutta, jos sopivia kohtaamisen paikkoja ei ole luotu.

Millaisia käytäntöjä teidän toimistollanne on luotu? Miten työyhteisön eritytymistä estetään? Kerro kommenteissa ja auta kollegoitasi löytämään ratkaisuja etätyön mukana tuomiin haasteisiin. Yhdessä olemme enemmän!

Olemme oman työmme asiantuntijoita  

Uusien digitaalisten työkalujen jatkuva opettelu, oman työn arvon esilläpitäminen ja ajoittaisen työrauhatarpeen esilletuominen ovat asioita, joita kannattaa tuoda esiin tulevissa etätyösopimusneuvotteluissa.

Kuka tunteekaan paremmin assistenttityön haasteet kuin assistentti itse!


Laila Liukka, assistentti, Suomen ympäristökeskus (SYKE)
ToimistoSissit on sihteerien ja assistenttien ammatillisen tiedon ja kokemuksien jakamisen verkosto – jotta meidän jokaisen ei tarvitsisi keksiä pyörää uudelleen! Liity seuraan ilman jäsenmaksua osoitteessa www.toimistosissit.fi 

Kommentit