Kaikki irti parviälystä

Parviälyä on kaikkialla. Se on kuin painovoima, joka huomaamattomasti tekee taikojaan arjen yhteisöissämme. Sinun ei tarvitse olla siitä tietoinen, jotta se toimisi, mutta kun perehdyt sen toimintaan, sinulla on pian käytössäsi uusi supervoima.

Mikä se parviäly sitten oikein on?

Parviälyllä tarkoitetaan tilannetta, jossa monen eri ihmisen osaaminen ja ajatukset yhdistyvät tuottaen hedelmällisiä ratkaisuja johonkin ongelmaan. Tätä joukkoa kutsutaan parveksi. Pohjalla on ajatus eläinparvista, joissa yksilöiden erillinen intuitiivinen toiminta johtaa siihen, että niiden muodostama kokonaisuus näyttää yhdessä ilmeisen älykkäältä. Riittää, että osallistuja tuo parveen oman osaamisensa, jonka pohjalta tietoa voidaan jalostaa. Hänen ei tarvitse tiedostaa kokonaisuutta. Parviälyn toimimisen kannalta on tärkeää, että ryhmässä myös uskalletaan tuoda esiin hiljaista tietoa, itsenäisiä mielipiteitä ja ideoita. Tätä edistää se, että parvien annetaan muodostua täysin vapaasti. Kun omaa tietämystä ja näkemyksiä tuodaan esiin, parven jäsenet oppivat toisiltaan ja luova ratkaisu löytyy verrattain nopeasti. 

Erityisesti internet on edistänyt parviälyn voittokulkua ja helpottanut sen käyttöä moninaisten ongelmien ratkaisemiseen. Hyvin moni netissä tapahtuva, ihmisten luonnollinen järjestäytyminen ja yhteistoiminta voidaan laskea parviälyn piiriin. Esimerkiksi Wikipedia edustaa parviälyä parhaimmillaan. Tekstit syntyvät paloissa eri ihmisten toimesta, muodostaen yhdessä erittäin informatiivisen kokonaisuuden. Myös ToimistoSissien verkosto on oiva esimerkki parviälyn toteutumisesta. Keskustelu muissa organisaatioissa työskentelevien kollegoiden kanssa tuottaa uusia ideoita ja ratkaisuja, joita voit viedä eteenpäin omalle työpaikallesi.

Mutta entä sitten joukkoäly tai ihan vain ryhmä?

Joukkoälyllä viitataan useimmiten palautteen tai ideoiden keräämiseen laajalta joukolta ihmisiä. Siinä eri ihmiset eivät vuorovaikuta keskenään, vaan toimivat täysin anonyymisti ja oman näkemyksensä pohjalta. Puolestaan perinteisestä työryhmästä parvi eroaa siten, että sen osallistujia tai niiden määrää ei määritellä etukäteen, vaan se muodostuu täysin vapaamuotoisesti, osaamisen ja kiinnostuksen pohjalta. Erilaiset projekti- ja työryhmät määritellään useimmiten hyvin byrokraattisesti, jolloin ryhmäajattelun huonot puolet, kuten "joukossa tyhmyys tiivistyy", saattavat vaikeuttaa ajattelua.

Miksi parviälyä kannattaa käyttää?

  • Parvet tuovat yhteen ihmisiä, joiden osaaminen ja kiinnostuksen kohteet vaihtelevat, joten ongelman ilmetessä sen ratkaisuun löytyy nopeasti oikeat henkilöt.
  • Parviälyä käytettäessä syntyy rikas keskustelu, jossa ratkaisu lähtee muodostumaan tai asiat etenevät monesta kohdasta samanaikaisesti. Näin vastaus ja apu muodostuu hetkessä.
  • Yhteistoiminnan tuloksena syntyy mahtavia ideoita. Tasavertaisessa verkostossa niiden esittäminen onnistuu. Tavallisimmat esteet, kuten pomon suuri ego eivät ole niiden tiellä.
  • Parviäly toimii netin kautta täysin globaalisti. Tarvittavat ihmiset voivat organisoitua tehokkaasti, tilapäisesti ja ilman jäykkää koordinointia työskennelläkseen yhteisen päämäärän eteen.
  • Parasta on, että parviäly toimii, vaikka ryhmän jäsenet eivät olisi siitä tietoisia. Riittää, että seuraat kiinnostuksen kohteitasi ja uskallat esittää osaamisesi pohjalta muodostuneita ajatuksiasi yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi.
Yhdessä olemme älykkäämpiä.


Usva Uusikumpu
, viestinnän assistentti, ToimistoSissit


lähteet

https://yle.fi/aihe/artikkeli/2015/06/15/mika-parvialy-mita-sanoo-tiede
https://www.skillhive.com/2014/08/09/mita-eroa-on-joukkoalylla-ja-parvialylla/?lang=fi
https://peruspeliajohtaja.com/2016/09/17/asiantuntijaorganisaation-johtaminen-4-parvialy/
kuva: Florian Lehmuth, https://www.flickr.com/photos/floffimedia/29610885891/ToimistoSissit on sihteerien ja assistenttien ammatillisen tiedon ja kokemuksien jakamisen verkosto – jotta meidän jokaisen ei tarvitsisi keksiä pyörää uudelleen! Liity seuraan ilman jäsenmaksua osoitteessa www.toimistosissit.fi 

Kommentit