Coaching auttaa avaamaan ajatusten solmuja

Kuva: Felt Fotografi

Oletko joskus ollut tilanteessa, jossa olet tuntenut, että ajatuksesi kiertävät kehää, etkä löydä oikeita ratkaisuja käsillä olevaan pulmaan? Kokonaiskuva on ollut hukassa, etkä ole kyennyt ”näkemään metsää puilta?" Tai olet punninnut eri uravaihtoehtojen välillä kykenemättä päättämään, mikä olisi oikea suunta eteenpäin?


Coaching tarjoaa vastauksia tällaisiin ajatusjumitilanteisiin. Assistentit ovat työyhteisöissään silminä ja korvina, ja he toimivat eräänlaisina kävelevinä fiilismittareina. Olemme usein tukena erilaisissa muutostilanteissa, ja havaitsemme herkästi heikotkin signaalit, joita muutokset saavat henkilöstöstä kumpuamaan. Näin johdon assistenttina ja tiiminvetäjänä olen usein kokenut tämän omakohtaisesti ja kiinnostuin siksi coachingista ja sen antamista työkaluista työyhteisön auttamiseksi.

Ei mentorointia tai terapiaa, vaan coachingia!

Mikä ihmeen coaching? ICF määrittelee coachingin kumppanuudeksi ajattelua herättävässä ja luovassa prosessissa, joka inspiroi asiakasta henkilökohtaisen ja ammatillisen potentiaalinsa täysipainoiseen hyödyntämiseen. Coaching auttaa kirkastamaan tavoitteita, antaa välineitä omissa rooleissa kasvamiseen ja intoa tavoitteiden saavuttamiseen. Coaching tarjoaa oivalluksia, uusia näkökulmia ja mahdollisuuden pureutua pintaa syvemmälle. Toisin kuin mentoroinnissa, jossa pääpaino on mentorin kokemuksen ja verkostojen hyödyntämisessä mentoroitavan tukemiseksi, coach ei tarjoa valmiita vastauksia ja neuvoja, vaan auttaa asiakasta ajattelemaan ja löytämään juuri hänelle sopivat ratkaisut ihan itse. Coaching ei myöskään ole terapiaa, mutta sillä voi tukea psyykkisistä haasteista toipuvan terapiaa.

Työkaluja työyhteisön auttamiseen

Coachingissa voidaan käsitellä mitä hyvänsä työhön tai yksityiselämään liittyvää asiaa tai ilmiötä. Coachingia voidaan käyttää kehittämisvälineenä, kun tähdätään motivaation ja vastuunoton lisääntymiseen esim. siirryttäessä vaativampiin assistenttitehtäviin sekä itsensä johtamisen kehittymiseen. Coachingin avulla tulevaisuuden tavoitteet voivat tulla selkeämmiksi ja coachattava voi oivaltaa paremmin omat vahvuutensa ja saada tukea omiin tavoitteisiinsa pääsemiseksi omien arvojensa mukaisella tavalla. Coaching on prosessi, jonka käsikirjoituksesta vastaa coachattava ja ohjauksesta coach.

Missä voin oppia coachaamaan?

Tänä vuonna minulle tarjoutui tilaisuus opiskella tätä aihetta, kun työyhteisössäni on meneillään paljon valmentavaan otteeseen keskittyviä teemoja. Valmistuin kesäkuussa BoMentiksen Systemic Business Coach® -ohjelmasta, ja parhaillaan opiskelen Mentor Coaching -ryhmässä ja valmistaudun sertifiointiin. Kansainvälinen coaching-yhdistys ICF on määritellyt hyväksyttävän sertifioinnin kriteerit, joilla varmistetaan coachien ammattimainen toiminta ja coachingin laatu. Vaatimuksiin sisältyy mm. runsaasti harjoitus-coachingia.

Haluaisitko Sinä kokeilla coachingia? Ota rohkeasti yhteys niin sovitaan keskusteluajasta. Keskustelut ovat luottamuksellisia, ja ne voidaan käydä helposti virtuaalivälinein esim. Teamsin välityksellä, mutta myös mahdollisuuksien mukaan kasvokkain. Uskon, että coaching voisi hyödyttää myös Sinua!Hilkka Aejmelaeus, johdon assistentti, in-house-coach ja tiimikoordinaattori, Valtiontalouden tarkastusvirasto


Lähteet:

Vesa Ristikangas, Marjo-Riitta Ristikangas, Marjut Alatalo: Valmentava mentorointi - opas tehokkaaseen vuorovaikutukseen (Kauppakamari, 2020)

Maria Carlsson, Christina Forssell: Esimies ja coaching – Oivaltava coaching johtamisen työkaluna (Tietosanoma, 2017) www.icffinland.fi

Systemic Business Coach -opintojen materiaali, BoMentis Oy


ToimistoSissit on sihteerien ja assistenttien ammatillisen tiedon ja kokemuksien jakamisen verkosto – jotta meidän jokaisen ei tarvitsisi keksiä pyörää uudelleen! Liity seuraan ilman jäsenmaksua osoitteessa www.toimistosissit.fi 


Kommentit