Mitä yhteistä on assistentilla ja opettajalla?
Mitä yhteistä on assistentilla ja opettajalla? Yllättävän paljon. Ennen kuin mennään siihen, kerron miten luokanopettajasta tulikin assistenttiopiskelija.

Olen Niina Toivanen, entinen opettaja ja nykyinen ASSI-opiskelija. Valmistuin 2014 saksan, ruotsin ja luokanopettajaksi ja työskentelin viisi vuotta luokanopettajana. Nyt opiskelen viimeistä vuotta Haaga-Heliassa Johdon assistenttityön ja kielten koulutusohjelmassa ja aikomukseni on valmistua jouluna 2022.

Lukion jälkeen minun oli vaikea päättää, mitä haluaisin opiskella, koska olin hyvä vähän kaikessa. Ajattelin, että opettajana sitä voisi hyödyntää. Minua on aina kiinnostanut kielet ja siksi opiskelin pääaineenani saksaa. Saksan opettajien työtilanne ei kuitenkaan ollut hääppöinen ja työskenneltyäni viisi vuotta luokanopettajana aloin katselemaan ympärilleni uudelleen ja törmäsin ASSI-koulutusohjelmaan. Se oli juuri sitä mitä etsin; kieliä, tiedonhallintaa, digiosaamista, ongelmanratkaisua ja liiketoiminnan osaamista. Aloitettuani opinnot huomasin, että aiempi koulutukseni ja työkokemukseni oli hyvin hyödyllinen ja opinnoilla oli paljon yhteistä; ainoastaan liiketoimintaa en ollut aiemmin opiskellut.

Mitä yhteistä on assistentilla ja opettajalla?

Molempia yhdistää kolmea isoa teemaa; itseohjautuvuus, vuorovaikutus ja tiedonhallinta. Itseohjautuvuutta ja itsenäistä työotetta vaaditaan sekä assistenttina että opettajana; on elettävä hetkessä joustavasti, tehtävä päätöksiä ja priorisoitava, koska jokainen päivä on erilainen. Tämä vaatii jatkuvaa ammattitaidon ylläpitoa ja kehittämistä, paineensietokykyä ja taitoa hoitaa monia asioita yhtä aikaa.

Toinen tärkeä asia on vuorovaikutus. Assistentti ja opettaja toimivat työssään koko ajan vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa ja työn onnistuminen on usein kiinni siitä, miten tarkkaan tunnet muiden työskentelytavat, jotta voit auttaa heitä ennakoivasti ja mahdollisimman hyvin. Molemmissa ammateissa tarvitaan siis herkkää korvaa, tarkkoja silmiä ja erinomaisia sosiaalisia taitoja. Lisäksi molemmat ohjaavat ja neuvovat; assistentti on usein yrityksessä henkilö, joka auttaa muita esim. digitaalisissa työkaluissa.

Kolmas yhdistävä teema on tiedonhallinta: assistentit ja opettajat ovat tiedonhallinnan ammattilaisia. Molemmat etsivät tietoa, analysoivat, tiivistävät ja muokkaavat sitä eri kohderyhmille ymmärrettävään muotoon.

Molemmat koulutukseni tukevat siis toisiaan saumattomasti; lisäksi olen päässyt sukeltamaan liiketoiminnan mielenkiintoiseen maailmaan ja odotankin innolla, että pääsen hyödyntämään tulevaisuudessa kaikkia matkan varrella opittuja taitoja.Niina Toivanen, johdon assistenttityön ja kielten opiskelijaToimistoSissit on sihteerien ja assistenttien ammatillisen tiedon ja kokemuksien jakamisen verkosto – jotta meidän jokaisen ei tarvitsisi keksiä pyörää uudelleen! Liity seuraan ilman jäsenmaksua osoitteessa www.toimistosissit.fi 

Kommentit